สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Blog สถจ.สร.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
มาตรฐานสถิติ
สถิติระดับท้องถิ่น
ข้อมูลประชากรรายตำบล
Demo เว็บไซต์ใหม่
เฉลิมพระเกียรติ์
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2557

วันที่ 4  เมษายน 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์(นางขนิษฐา  วรรณภักดี) เข้าร่วม งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 

อ่านข่าวอื่นๆ
 วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2557
 การแข่งขันกีฬา สุรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี 2557
 วันจักรี และข้าการพลเรือน ประจำปี 2557
 ประชุมคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์ (GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557
 ประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
 สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มีนาคม
 การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่2
 การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่1
 ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner


Twitter Facebook
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
2/5-6 ถ.ศิริรัฐ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท. 37812
E-mail : surin@nso.go.th